Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava
Kraj pôsobenia
Úradné hodiny:
 
Pondelok: 7:30 - 17:00
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:00
Piatok: 7:30 - 12:00