Sobášna sieň Modra | Sobášna sieň / matrika | svadby | stužkové | oslavy

Sobášna sieň Modra

Sobášna sieň / matrika Modra Sobášna miestnosť mesta Modra

Mestské centrum sociálnych služieb
Súkenícka 4
900 01 Modra
Kraj pôsobenia
V tejto sobášnej miestnosti sa konajú civilné sobáše. Sobášne dni sú odsúhlasené MsZ každý párny týždeň v piatok a v sobotu. Na žiadosť občanov je možné sobášiť aj v iný deň za správny poplatok 16,50 €.