Obradná sieň Žilina | Sobášna sieň / matrika | svadby | stužkové | oslavy

Sobášna sieň / matrika Obradná sieň Žilina

Žilina
Obradná sieň v Žilinskej radnici
Obradná sieň Žilina | Sobášna sieň / matrika | svadby | stužkové | oslavy

Obradná sieň Žilina

Sobášna sieň / matrika Žilina Obradná sieň v Žilinskej radnici

Žilinská radnica
Mariánske námestie
010 01 Žilina
Kraj pôsobenia
Mestská (Stará) radnica postavená v renesančnom slohu slúži nielen ako sobášna sieň pre civilné obrady, ale aj ako reprezentatívne sídlo žilinského primátora.

Budova radnice je verejnosti prístupná v prípade konania svadby alebo pri organizovaní vernisáži.