Matričný úrad Bratislava - Petržalka | Sobášna sieň / matrika | svadby | stužkové | oslavy

Sobášna sieň / matrika Matričný úrad Bratislava - Petržalka

Obradná sieň Bratislava - Petržalka
Matričný úrad Bratislava - Petržalka | Sobášna sieň / matrika | svadby | stužkové | oslavy

Matričný úrad Bratislava - Petržalka

Sobášna sieň / matrika Obradná sieň Bratislava - Petržalka

Matričný úrad Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
Kraj pôsobenia
Na tomto matričnom úrade vybavia všetko ohľadom sobášov a sobášnych listov občania, ktorí mali sobáš v Petržalke.

Úradné hodiny:
 
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Piatok: 8:00 - 12:00