1. Úvod
  2. Sobášne siene / matriky

Vyhľadávač

Obchodné meno

Kategória

Miesta pôsobenia

Termín

Hodnotenie

Dodávatelia služieb

Počet: 8
Sobášna sieň Modra
Mestské centrum sociálnych služieb
Súkenícka 4
900 01 Modra
Matričný úrad Bratislava - Petržalka
Matričný úrad Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
Sobášna sieň Bratislava - Staré mesto
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Ventúrska 9 (Zichyho palác)
811 01 Bratislava
Sobášna sieň Bratislava - Nové mesto
Budova Konskej železnice
Krížna 33
831 04 Bratislava
Obradná sieň Žilina
Žilinská radnica
Mariánske námestie
010 01 Žilina
Matričný úrad Dunajská Streda
Mestský úrad
Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda
Sobášna sieň Jaslovské Bohunice
Obecný úrad Jaslovské Bohunice
Námestie sv. Michala 344/8
919 30 Jaslovské Bohunice
Sobášna sieň Ružinov
Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava