1. Úvod
  2. Sobášne siene / matriky

Vyhľadávač

Obchodné meno

Kategória

Miesta pôsobenia

Termín

Hodnotenie

Dodávatelia služieb

Počet: 8

Sobášna sieň Modra

Miesta pôsobenia:
Bratislavský kraj
Mestské centrum sociálnych služieb
Súkenícka 4
900 01 Modra

Sobášna sieň Ružinov

Miesta pôsobenia:
Bratislavský kraj
Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava

Sobášna sieň Jaslovské Bohunice

Miesta pôsobenia:
Trnavský kraj
Obecný úrad Jaslovské Bohunice
Námestie sv. Michala 344/8
919 30 Jaslovské Bohunice

Matričný úrad Bratislava - Petržalka

Miesta pôsobenia:
Bratislavský kraj
Matričný úrad Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

Sobášna sieň Bratislava - Nové mesto

Miesta pôsobenia:
Bratislavský kraj
Budova Konskej železnice
Krížna 33
831 04 Bratislava

Matričný úrad Dunajská Streda

Miesta pôsobenia:
Trnavský kraj
Mestský úrad
Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda

Sobášna sieň Bratislava - Staré mesto

Miesta pôsobenia:
Bratislavský kraj
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Ventúrska 9 (Zichyho palác)
811 01 Bratislava

Obradná sieň Žilina

Miesta pôsobenia:
Žilinský kraj
Žilinská radnica
Mariánske námestie
010 01 Žilina