Farnosť sv. Štefana | Farský úrad / kostol | svadby | stužkové | oslavy

Farský úrad / kostol Farnosť sv. Štefana

Piešťany
Farský úrad sv. Štefana
Farnosť sv. Štefana | Farský úrad / kostol | svadby | stužkové | oslavy

Farnosť sv. Štefana

Farský úrad / kostol Piešťany Farský úrad sv. Štefana

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Štefana
Štefánikova 136
921 01 Piešťany
Kraj pôsobenia
Piešťanská farnosť, podľa zasvätenia farského chrámu, zverená pod ochranu sv. Štefana Uhorského, sa rozprestiera v severnej časti kúpeľného mesta Piešťany.
 
Úradné hodiny:
Utorok: 15:00 - 17:00
Streda: 15:00 - 17:00
Piatok: 9:00 - 11:00, 5:00 - 17:00 
* o 19:00 - stretnutia snúbencov pred sobášom
Sobota: 9:00 - 10:00 - predkrstné poučenia
 
Farský kostol sv. Štefana - uhorského kráľa v Piešťanoch
Filiálny kostol nanebovzatej panny Márie vo Veľkom Orvišti
 
Sviatosť manželstva
-je potrebné, aby sa snúbenci prihlásili v kancelárii farského úradu v úradných hodinách aspoň tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša
-tí, ktorí neboli pokrstení v našej farnosti musia priniesť krstný list z farnosti, kde boli pokrstení - krstný list má mať formát A4 a nesmie byť starší ako tri mesiace
-pri zahlásení sa dohodne termín sobáša ako aj termíny poučení
-dôležité informácie o príprave na uzavretie manželstva nájdete na stránke snúbeneckých príprav