Farnosť sv. Petra a Pavla | Farský úrad / kostol | svadby | stužkové | oslavy

Farský úrad / kostol Farnosť sv. Petra a Pavla

Košice
Farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla
Farnosť sv. Petra a Pavla | Farský úrad / kostol | svadby | stužkové | oslavy

Farnosť sv. Petra a Pavla

Farský úrad / kostol Košice Farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla

Gréckokatolícka cirkev
Farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice - Západ
Toryská 1/D
040 11 Košice
Kraj pôsobenia
Farnosť sv. Petra a Pavla v Košiciach má svoje počiatky v roku 1993. Počtom gréckokatolíkov je druhou najväčšou farnosťou Apoštolského exarchátu. Vladyka Milan Chautur, košický exarcha, túto farnosť zriadil dňa 11. júna 1997.
 
Úradné hodiny (september - jún):
Utorok: 9:30 - 11:30, 15:00 - 16:00
Streda: 9:30 - 11:30, 15:00 - 16:00
Štvrtok: 9:30 - 11:30, 15:00 - 16:00
* Počas štátnych a cirkevných sviatkov neúradujeme.
* Počas letných prázdnin (júl, august) úradujeme od utorka do štvrtka po večernej liturgii o 18:00 hod..
 
Kostoly
Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla Košice - Západ
 
Sviatosť manželstva
Sobáš je potrebné hlásiť aspoň tri mesiace vopred. Príprava na sobáš sa koná každú stredu o 18:00 hod..