Farnosť sv. Mikuláša | Farský úrad / kostol | svadby | stužkové | oslavy

Farský úrad / kostol Farnosť sv. Mikuláša

Prešov
Farnosť sv. Mikuláša Prešov
Farnosť sv. Mikuláša | Farský úrad / kostol | svadby | stužkové | oslavy

Farnosť sv. Mikuláša

Farský úrad / kostol Prešov Farnosť sv. Mikuláša Prešov

RKFÚ Prešov
Hlavná 81
080 01 Prešov
Kraj pôsobenia
Úradné hodiny - Kancelária:
Pon. - Štv.: 10:00 - 11:30, 16:00 - 17:30
Piatok: 10:00 - 11:30, 16:00 - 17:00
 
Kostol bol postavený v polovici 14. st. ako jednoloďový s charakteristickou hranolovou vežou a neskôr prestavaný na trojloďový objekt. Svätý Otec Benedikt XVI. rozhodol o povýšení farského kostola sv. Mikuláša v Prešove na konkatedrálny chrám.
 
Kalvária
Kostol sv. Kríža na cintoríne (1790)
Kaplnka sv. Ondreja na Vydumanci
Kaplnka sv. Anny na Dúbrave
Kostol sv. Petra a Pavla na Surdoku
Kostol sv. Donáta na Cemjate
Kaplnka sv. Jozefa Moscatiho v nemocnici J. A. Raimana
Termín sobáša nahlasujú snúbenci osobne, alebo aspoň jeden z nich (nie ich rodičia a nie telefonicky ani e-mailom) v kancelárii farského úradu aspoň 6 mesiacov pred termínom. 
 
V prípade, ak ani jeden zo snúbencov nepatrí do farnosti sv. Mikuláša a chcú mať sobáš v našej farnosti, najprv musia navštíviť príslušný farský úrad, požiadať o povolenie sobášiť sa v našej farnostia až potom zájsť k nám.
 
Sobáš vo františkánskom kostole, alebo u p.jezuitov v Exercičnom dome, si dohodnú snúbenci osobne s rehoľníkmi a až potom ho nahlásia v kancelárii farského úradu.

Obaja snúbenci minimálne 3 mesiace pred sobášom začnú absolvovať predmanželské náuky (podľa rozpisu na nástenke, alebo na farskej stránke). Ak sú náuky v inej farnosti (u iného kňaza) doložia potvrdenie o ich absolvovaní.