Rímskokatolícky farský úrad
Námestie sv. Františka 4
841 04 Bratislava
Kraj pôsobenia
Úradné hodiny farského úradu:
Pondelok - Piatok: 15:00 - 17:00
Rehoľa minoritov – menších bratov konventuálov spravuje karloveskú farnosť sv. Michala, a taktiež kostol sv. Františka z Assisi.

Kostoly
Kostol sv. Michala Archanjela
Karloveská ulica
841 04 BratislavaKostol sv. Františka z Assisi
Námestie sv. Františka 4
Bratislava - Karlova Ves