Farnosť sv. košických mučeníkov | Farský úrad / kostol | svadby | stužkové | oslavy

Farský úrad / kostol Farnosť sv. košických mučeníkov

Košice - Nad jazerom
Farnosť sv. košických mučeníkov Košice - nad Jazerom
Farnosť sv. košických mučeníkov | Farský úrad / kostol | svadby | stužkové | oslavy

Farnosť sv. košických mučeníkov

Farský úrad / kostol Košice - Nad jazerom Farnosť sv. košických mučeníkov Košice - nad Jazerom

Farský úrad
Námestie Košických mučeníkov 1
040 12 Košice
(zastávka električky Ladožšká)
Kraj pôsobenia
Farnosť svätých košickým mučeníkov v Košiciach - Nad Jazerom územne spravuje Mestskú časť Košice - Nad Jazerom, kde je Farský kostol sv. košických mučeníkov spojený s farským úradom a pastoračnými priestormi.
 
Do našej duchovnej správy patrí aj filiálna obec Vyšné Opátske s kostolom zasväteným Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 
Úradné hodiny:
Pondelok: 15:30 - 17:00
Utorok: 15:30 - 17:00
Streda: 15:30 - 17:00
Štvrtok: 15:30 - 17:00
Piatok: 15:30 - 17:00
* Okrem prikázaných sviatkov a prvých piatkov v mesiaci.
* V čase stránkových hodín možno vybavovať dokumenty, nahlásiť krsty, pohreby, sobáše, zapísať úmysly sv. omší, či riešiť iné záležitosti.
 
Sviatosť manželstva sa uzatvára v čase, ktorý si snúbenci dohodnú s kňazom počas úradných hodín v kancelárii farského úradu. Zvyčajne sú sobáše v sobotu popoludní okrem obdobia adventu a pôstu.
 
Snúbenci sa zahlásia najmenej štyri mesiace pred plánovaným sobášom na farskom úrade a dohodnú sa s kňazom na dátume a hodine sobáša. Snúbenci prinesú krstné listy, ktoré by nemali byť staršie ako tri mesiace.
 
Štvrtok pred sobášom snúbenci po predchádzajúcej dohode s kňazom prichádzajú na nácvik obradu a pristúpia k sv. spovedi
Snúbenci sa pred sobášnym obradom zúčastnia na predmanželských náukach. Náuky sú v týchto termínoch vždy v stredu o 19.00 hod. v katechetickej miestnosti pri kancelárii.