Farnosť sv. Jozefa robotníka | Farský úrad / kostol | svadby | stužkové | oslavy

Farský úrad / kostol Farnosť sv. Jozefa robotníka

Svit
Rímskokatolícka farnosť Svit
Farnosť sv. Jozefa robotníka | Farský úrad / kostol | svadby | stužkové | oslavy

Farnosť sv. Jozefa robotníka

Farský úrad / kostol Svit Rímskokatolícka farnosť Svit

Rímskokatolícky farský úrad
Farnosť sv. Jozefa robotníka
Nábrežie Jána Pavla II. č.3
059 21 Svit
Kraj pôsobenia
Kostoly
Snúbenci vopred nahlásia úmysel vziať sa. odporúča sa aspoň  tri mesiace dopredu, ale nie je to striktne nutné. Dôležité je, aby počas času - odkedy sa nahlásia, kým bude sobáš, stihli absolvovať všetky náuky. Malo by to však byť viac, ako jeden mesiac, keďže tri týždne pred sobášom sú ohlášky.
 
Spíše sa s nimi zápisnica, kde uvedú údaje o sebe a o svedkoch. Podobnú zápisnicu spíšu i na matrike. Pokiaľ nie sú pokrstení v tejto farnosti, je potrebné získať krstné listy, kde je záznam o sviatostiach, ktoré prijali. Pokiaľ by mali nejakú dišpenzovateľnú prekážku, žiada sa dišpenz alebo licencia od biskupa.
 
Snúbenci absolvujú štyri náuky + jednu s doktorkou v Poprade. Tri nedele pred sobášom sa čítajú v kostole ohlášky.