Farnosť sv. Anny | Farský úrad / kostol | svadby | stužkové | oslavy

Farský úrad / kostol Farnosť sv. Anny

Trstené pri Hornáde
Farnosť Trstené pri Hornáde
Farnosť sv. Anny | Farský úrad / kostol | svadby | stužkové | oslavy

Farnosť sv. Anny

Farský úrad / kostol Trstené pri Hornáde Farnosť Trstené pri Hornáde

Rímskokatolícka farnosť sv. Anny
JRD 19
044 11 Trstené pri Hornáde
Kraj pôsobenia
Rímskokatolícky kostol Sv. Anny, Trstené pri Hornáde
Kostol Ružencovej Panny Márie v Skároši 
 
- ak chcete požiadať o vyslúženie sviatosti manželstva, je potrebné navštíviť nás tri mesiace pred plánovaným uzatvorením manželstva
- je potrebné predložiť: krstné listy snúbencov (len ak sú snúbenci pokrstení v inej ako našej farnosti) nie staršie ako tri mesiace, potvrdenú zápisnicu z matriky obecného úradu 
- pri prvom stretnutí sa spisuje zápisnica a dohoduje sa priebeh predmanželskej prípravy