Farnosť Spišská Belá | Farský úrad / kostol | svadby | stužkové | oslavy

Farský úrad / kostol Farnosť Spišská Belá

Spišská Belá
Rímskokatolícka farnosť Spišská Belá
Farnosť Spišská Belá | Farský úrad / kostol | svadby | stužkové | oslavy

Farnosť Spišská Belá

Farský úrad / kostol Spišská Belá Rímskokatolícka farnosť Spišská Belá

Rímskokatolícka cirkev farnosť Spišská Belá
Hviezdoslavova 27
059 01 Spišská Belá
Kraj pôsobenia
Kostoly
 
O manželstvo žiadajú obidvaja snúbenci na farskom úrade. Žiadosť sa podáva najmenej 3 mesiace pred sobášom. K zahláseniu sobáša snúbenci potrebujú vypísanú a potvrdenú štátnu zápisnicu z matriky ObÚ a najviac pol roka staré krstné listy v prípade, že neboli pokrstení v našej farnosti. V prípade sobáša katolíka s nekatolíkom alebo len s pokrsteným katolíkom sa podpisuje vyhlásenie snúbencov o katolíckej výchove detí a rešpektovaní presvedčenia katolíckej stránky. Svedkovia nie sú potrební.