1. Úvod
  2. O nás
  3. Reklama

Reklama

Reklama a inzercia na portáli

Portál svadbastuzkova.sk je združeným virtuálnym miestom pre všetkých poskytovateľov služieb zastrešujúcich svadby, stužkové, firemné akcie, oslavy a podobné udalosti. Ponuka komplexný servis dodávateľov jednotlivých segmentov pre akcie užívateľov vyhľadávajúcich tieto skupiny poskytovateľov.
Všetky Vaše požiadavky a otázky smerujte na info@svadbastuzkova.sk.

Banner hlavná stránka

Rozmer: 200px x 680px
Garantujeme zobrazenie: Stále pri načítaní stránky a v každom profile bežného užívateľa.
Cena: 499,- € / 15 dní; 699,- € / 30 dní

Banner v profilovom vyhľadávači

Rozmer: 360px x 360px
Garantujeme zobrazenie: Stále pri použití vyhľadávania dodávateľov.
Cena: 199,-€ / 15 dní; 349,-€ / 30 dní

Banner cielená reklama pre dodávateľov, alebo bežných užívateľov

Rozmer: responzívne (max 880px x max 150px)
Zobrazuje sa priamo Vami požadovanej skupine PRO, napríklad: ponuka predajcu foto techniky pre fotografov.
Garantujeme zobrazenie: Stále po otvorení akéhokoľvek profilu bez nutnosti prihlásenia sa do systému.
Cena: 399,- € / 15 dní; 599,- € / 30 dní

Profil dodávateľa služieb

Cena: 25,- € / 6 mesiacov; 36,- € / 12 mesiacov

Úhrada je možná bankovým prevodom na náš účet po pridelení variabilného symbolu, ktorý Vám vygenerujeme. Ceny sú uvedené za samotnú inzerciu a neobsahujú vyhotovenie grafiky. V prípade záujmu o vyhotovenie grafiky nás prosím kontaktujte. Cena je stanovená dohodou oboch strán.
Nie sme platcami DPH.