1. Úvod
  2. Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

1. Kto je overený dodávateľ ?

Štatút Overený dodávateľ je na portáli www.svadbastuzkova.sk označovaný dodávateľ služieb, ktorý vykonáva svoje služby na základe prideleného IČO.

Štatút Overený dodávateľ sme zaviedli na základe Vašich požiadaviek o poskytovaní služieb a taktiež kvôli hromadnému počtu nespokojných zákazníkov.
Ako Overený dodávateľ zvyšujete svoju dôveryhodnosť Vašich služieb oproti neovereným dodávateľom.
Vo výsledkoch vyhľadávania ste automaticky uprednosťovaný oproti neovereným dodávateľom.

Overenie nie je možné poprieť nakoľko je udeľované priamo kompetentným úradom SR.
overený dodávateľ

2. Ako získať štatút Overený dodávateľ? ?

Vo svojom profile doplniť svoje IČO a po stlačení tlačidla OVERIŤ systém sám overí a doplní Vaše daňové údaje.
V prípade doplnenia iného ako Vášho IČO po kliknutí na grafiku sa zobrazia údaje inej osoby ako Vás. Táto služba nie je spoplatnená a bola zavedená na základe Vášho upozornenia.